Monday, January 12, 2009

Indikator Pembangunan Lestari : Perspektif Malaysia

Indikator bagi Pembangunan Lestari : Perspektif Malaysia
Bahagian – I


Polisi Malaysia mengenai pembangunan lestari jelas disebut di dalam rancangan malaysia ke tujuh (GOM 1996). Plan tersebut juga menerangkan langkah – langkah yang diambil untuk memberi penekanan terhadap pembangunan lestari semasa awal tempoh Rancangan Malaysia, langkah – langkah baru pula telah dimulakan semasa Rancangan Malaysia ke – 7 (1996 – 2000) bagi meningkatkan kebolehan Malaysia untuk membangun secara lestari.

Rancangan Malaysia Ke – 7 menyatakan bahawa terdapat suatu keperluan bagi mengukuhkan pangakalan data alam sekitar (environmental database) dan sistem maklumat (information systems) untuk ”.....secara jelas menggambarkan hubungan antara alam sekitar dan pembangunan lestari” dan membangunkan indikator bagi mengukur kelestarian pembangunan, bagi menyediakan pengukur untuk memantau dan menilai kemajuan kearah pembangunan lestari di Malaysia.

Suruhanjaya Brutland mengenai Pembangunan dan Alam Sekitar memberi definisi mengenai pembangunan lestari sebagai ”...... pembangunan yang memenuhi keperluan pada masa kini tanpa mengabaikan potensinya untuk keperluan generasi akan datang. (WCED 1987). Walaubagaimanapun tiada konsensus rasmi mengenai pendifinisian terhadap pembangunan lestari. Ini berlaku sebahagianya kerana pembangunan lestari di lihat sebagai proses yang dinamik, bukanya dalam keadaan yang statik yang boleh diterangkan dengan jelas. Konsep Pembangunan Lestari juga berhubungkait dengan banyak hal termasuk norma dan nilai yang cenderung berkembang di dalam tradisi dan budaya, dan juga berhubung dengan perbezaan alam sekitar geo yang sudah tentu mempunyai lingkungan khusus.

Dalam usaha untuk menaksirkan prestasi kearah mencapai objektif pembangunan lestari, Bab 40 dalam Agenda 21 Persidangan Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Alam Sekitar Dan Pembangunan (UNCED) menggalakan negara – negara dan pertubuhan antarabangsa untuk membangunkan indikator pembangunan lestari. Saranan dalam Agenda 21, yang mana pembangunan indikator boleh diharmonikan dengan koordinasi yang disediakan oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu (UN).

Polisi bagi menggalakan pembangunan lestari diterangkan di dalam Rancangan malaysia Ke 7 adalah diinspirasikan oleh UNCED dan Agenda 21. Walaupun Malaysia menyertai inisiatif yang di taja oleh UN bagi membangunkan indikator – indikator pembangunan lestari, ia telah memilih untuk meneruskan formulanya tersendiri dengan mewujudkan metodologi sendiri dan indikator – indikator yang dipilih mempunyai refleksi yang amat rapat dengan keupayaan dan keperluan sebenar negara.
Indikator Pembangunan Lestari (IPL)

Minat terhadap indikator – indikator pembangunan lestari adalah suatu yang baru tetapi secara umumnya ianya bukanlah suatu yang baru, dalam kebanyakan bidang kepolisian ia telah lama dipraktikan secara umumnya. Sebagai contohnya ia boleh dijumpai dalam sektor ekonomi, dimana keluaran dalam negeri kasar (GDP), debit nasional dan kadar penganguran merupakan antara indikator – indikator ekonomi bagi sesbuah negara. Penggunaan indikator dalam perancangan agak biasa digunakan : sebagai contoh kadar literasi, akses kepada penjagaan kesihatan, nisbah doktor/populasi dan sasaranya, selalu digunakan sebagai indikator dalam pembangunan 5 tahun Rancangan Malaysia.

Walaubagaimanapun, polisi bertujuan untuk mencapai pembangunan lestari adalah sesuatu yang baru dan sehingga kini persetujuan mengenai penggunaan indikatornya masih dibandingkan dengan sektor ekonomi dan sosial. Secara umumnya inidkator seperti keluaran dalam negara kasar dan pengukuran setiap sumber – sumber dan aliran pencemaran tidak menyediakan indikator yang mencukupi bagi kelestarian. Indikator bagi pembangunan lestari adalah amat diperlukan bagi membuat keputusan yang kukuh dan berasas pada semua tahap kerajaan, maklumat kepada awam dan kemajuan pemantauan ke arah mencapai objektif penyeliaan sendiri kelestarian. Ini memerlukan suatu mekanisma yang berasaskan aplikasi yang membolehkan alam sekitar diambil kira dalam proses membuat keputusan. Dalam pembangunan.

Kelestarian menunjukan keseimbangan berterusan dengan masa. Ini merupakan suatu yang amat sukar untuk di ukur, kebanyakan indikator kelestarian di ukur dengan mengukur ketidaklestarianya atau perkara yang berbahaya dan tidak seimbang (SCOPE 1996). Pembangunanya dan pemilihaan indikator untuk digunakan harus selanjutnya dipertimbangkan dengan penjagaan ekstrim supaya ia secara tepat memberikan refleksi kepada status pembangunan lestari. Pendekatan yang konsisten dan keupayaaan indikator kelestarian dalam menyediakan pilihan kepada pembuat keputusan dan pembuat polisi.

Harus diberikan penekanan juga bahawa indikator bukanlah pengakhir bagi sesuatu hal, tetapi hanya sebagai alat untuk membantu mengukur kemajuan atau memberi gambaran bagaimana sesuatu perkara berada dalam suatu tempoh masa. Indikator – indikator pembangunan lestari menyediakan kaedah untuk mencartakan kemajuan kearah kepentingan matlamat untuk mencapai bentuk pembangunan yang seimbang dalam bidang sosial, ekonomi dan alam sekitar sebagai objektif utama pembangunan sesbuah negara.

Usaha Global untuk membangunkan IPL

Pada ketika ini dunia telah menggunakan indikator dan indeks untuk pelbagai tujuan, bermula dari proses membuat keputusan hinggalah kepada program – program kesedaran awam. Kebanyakan negara industri seperti Kanada, Denmark, Jepun, Norway, Netherlands, United Kingdom dan USA telah membangunkan program indikator dengan baik. Petereson (1997ยช) telah menerangkan secara menyeluruh tentang aktiviti yang telah berlaku di negara – negara tersebut dan juga agensi multilateral seperti Bank Dunia (World Bank), Bank Pembangunan Asian (Asian Development Bank) dan OECD. Keperluan dalam usaha untuk menumpukan dan mengharmonikan indikator – indikator pembangunan lestari telah meningkat semasa sesi pertama Suruhanjaya Mengenai Pembangunan Lestari PBB (CSD). Objektif bagi program yang diusahakan oleh agensi multilateral adalah pelbagai. Walaubagaimanapun, mereka mempunyai kecenderungan untuk membentuk inidikator pembangunan lestari yang boleh diakses oleh pembuat keputusan pada tahap nasional.

Sehingga kini input untuk membangunkan IPL muncul daripada kebanyakan kumpulan negara – negara di utara meliputi Kanada, Netrherlands, German dan United Kingdom. Kekayaan pengalaman negara – negara OECD dan aktiviti pembangunan indikator oleh kebanyakan pertubuhan – pertubuhan UN, menyumbang secara signifikan ke arah pembangunan IPL di negara-negara membangun. Perkembangan mengenainya telah dilaporkan oleh Peterson (1997a) yang menyatakan dikebanyakan negara – negara membangun data yang boleh digunakan secara mudah untuk membentuk IPL masih tidak terdapat.

2 comments:

  1. Assalamualaikum....daripada article ini, di Malaysia masih tiada lagi satu indikator khusus bagi pembangunan lestari. Tapi saya nak bertanya...macam mana pula sesuatu pembangunan yang telah dilaksanakan di Malaysia, tetapi telah dikatakan lestari sedangkan masih tiada apa-apa indikator yang dapat diukur dan membolehkan ia dikategorikan sebagai pembangunan lestari? Boleh beri apa-apa pendapat berkaitan isu ini tak?

    ReplyDelete
  2. sebenar nurrul, mmg byk indikator yg telah dibangunkan oleh penyelidik msia mahupun luar negara. Namun apabila tiada penguatkuasaan dalam implementasi, maka, sukar utk menjangka apakah outcome dalam implementasi tersebut. Sejauhmana keberkesanan program2 kesedaran juga perlu dinilai.

    ReplyDelete