Thursday, January 29, 2009

Sisa makanan menjadi keutamaan bagi Ireland, EPA


Sisa makanan telah diberikan perhatian khusus sebagai keutamaan tertinggi di Ireland bagi memastikan negara tersebut tidak lari daripada sasaran Kesatuan Eropah bagi sisa pepejal perbandaran. Agensi Perlindungan Alam Sekitar Ireland yang dikeluarkan oleh Laporan Kebangsaan Sisa 2007, dimulakan dengan sisa makanan sebagai suatu keutamaan. Perkembangan lain sebagai indikator adalah melalui peningkatan keseluruhan secara umumnya penghasilan sisa sejak tahun 2006. Kadar kitarsemula kekal malar, dengan menunjukan “kemajuan yang baik” ia berkaitan dengan pembungkusan.


Laporan tersebut juga mengesa sokongan berterusan untuk inisiatif perlindungan sumber semulajadi seperti Program Pencegahan Sisa Kebangsaan.

Tindakan yang dikenalpasti mengikut keutamaan Agensi Perlindungan Alam Sekitar Amerika Syarikat adalah :
* Meletakan tempat khusus untuk perkhidmatan pengasingan kutipan sisa organik.

*Memastikan infrastruktur mencukupi disediakan untuk merawat jumlah sisa organi (khususnya sisa makanan) yang perlu dikutip secara pengasingan dan diubah daripada tapak pelupusan sampah.
* Membangunkan gerai – gerai untuk menjual barangan bagi rawatan sepertinya
* Membentuk perundangan/peraturan yang boleh digunakan bagi dikuatkuasa pengasingan dan pemisahan sisa makanan
*Menyampaikan dasar baru berkaitan dengan sisa, dengan mengambil pendekatan antarabangsa dalam pengurusan sisa, secepat mungkin bagi menyediakan peluang pelaburan yang diperlukan dalam bidang rawatan sisa dan mengelakan penggunaan cara pelupusan di tapak pelupusan sampah.

No comments:

Post a Comment